LỊCH KHUNG ĐƠN

Thông tin sản phẩm LOẠI KHUNG ĐƠN
– Kích thước khung: 36×66 cm
– Chất liệu Khung: Gỗ hoặc nhựa cứng cao cấp
– Kích thước Bloc lịch: 14,5×20,5 cm
– Thời hạn bảo hành: 3 năm từ ngày mua hàng
– Đơn giá sản phẩm
+ 400.000 đồng: cho đơn hàng 20 bộ trở lên
+ 350.000 đồng: cho đơn hàng 50 bộ trở lên
+ 300.000 đồng: cho đơn hàng 100 bộ trở lên

Liên Hệ: 0918.741.886 – 0908.741.886

MỘT SỐ MẪU LỊCH KHUNG ĐƠN TIÊU BIỂU

Bài viết liên quan