LỊCH KHUNG

 Thông tin sản phẩm LOẠI KHUNG ĐÔI
– Kích thước khung: 48×78 cm
– Chất liệu Khung: Gỗ hoặc nhựa cứng cao cấp
– Kích thước Bloc lịch: 15×20 cm
– Chữ thư pháp ép kim nhũ vàng
– Hình phật gắn nổi
– Thời hạn bảo hành: 3 năm từ ngày mua hàng
– Đơn giá sản phẩm
+ 800.000 đồng: cho đơn hàng 10 bộ trở lên
+ 750.000 đồng: cho đơn hàng 20 bộ trở lên
+ 700.000 đồng: cho đơn hàng 30 bộ trở lên
+ 600.000 đồng: cho đơn hàng 50 bộ trở lên
+ 500.000 đồng: cho đơn hàng 100 bộ trở lên

MỘT SỐ MẪU KHUNG ĐÔI TIÊU BIỂU

Thông tin sản phẩm LOẠI KHUNG ĐƠN
– Kích thước khung: 36×66 cm
– Chất liệu Khung: Gỗ hoặc nhựa cứng cao cấp
– Kích thước Bloc lịch: 14,5×20,5 cm
– Thời hạn bảo hành: 3 năm từ ngày mua hàng
– Đơn giá sản phẩm
+ 400.000 đồng: cho đơn hàng 20 bộ trở lên
+ 350.000 đồng: cho đơn hàng 50 bộ trở lên
+ 300.000 đồng: cho đơn hàng 100 bộ trở lên

MỘT SỐ MẪU LỊCH KHUNG ĐƠN TIÊU BIỂU