Lịch tết 2020

Lịch Bloc

MẪU HN01    

LỊCH KHUNG ĐƠN

Thông tin sản phẩm LOẠI KHUNG ĐƠN - Kích thước khung: 36x66 cm - Chất liệu Khung: Gỗ hoặc nhựa cứng cao cấp - Kích thước Bloc lịch: 14,5x20,5 cm - Thời hạn bảo hành: 3 năm từ ngày mua hàng - Đơn giá sản phẩm + 400.000 đồng: cho đơn hàng 20 bộ trở lên + 350.000 đồng: cho đơn hàng 50 bộ trở lên + 300.000 đồng: cho đơn hàng 100 bộ trở lên Liên Hệ: 0918.741.886 - 0908.741.886 MỘT SỐ MẪU LỊCH KHUNG ĐƠN TIÊU BIỂU

LỊCH KHUNG ĐÔI

Thông tin sản phẩm LOẠI KHUNG ĐÔI - Kích thước khung: 48x78 cm - Chất liệu Khung: Gỗ hoặc nhựa cứng cao cấp - Kích thước Bloc lịch: 15x20 cm - Chữ thư pháp ép kim nhũ vàng - Hình phật gắn nổi - Thời hạn bảo hành: 3 năm từ ngày mua hàng - Đơn giá sản phẩm + 800.000 đồng: cho đơn hàng 10 bộ trở lên + 750.000 đồng: cho đơn hàng 20 bộ trở lên + 700.000 đồng: cho đơn hàng 30 bộ trở lên + 600.000 đồng: cho đơn hàng 50 bộ trở lên +...